לשכה משפטית

כלים ומאגרי מידע

 

 הסדרים מותנים

 
 
 
 
 

​חוק סדר הדין הפלילי מאפשר לסגור תיק כנגד חשוד בתנאים מסויימים, באמצעות הסדר מותנה.

באתר זה מפורסמים הסדרים מותנים של תיקים שנפתחו על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

​ ​​​​​​​

סוג תיק:
 
 
 
שם תיקמטהשנהמטה  
תביעה 27201652705 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201652706 2020 לפרטים נוספים
תביעה 272016530742020 לפרטים נוספים
תביעה 27201753533 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201854194 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201854226 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201854485 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955804 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201854544 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201854591 2020 לפרטים נוספים
תביעה 272018548922020 לפרטים נוספים
תביעה 27201855112 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201855113 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955207 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955309 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955310 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955358 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955359 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955362 2020 לפרטים נוספים
תביעה 27201955367 2020 לפרטים נוספים