עצור
 
 
​​​
 
​מאה - פיתוח פדגוגי טכנולוגי
מאה עוסקת בפיתוח ובהפקת אמצעי למידה והוראה, בפיתוח פרוייקטים פדגוגיים, בסיוע בהטמעת תכניות לימודים ובהשתלמויות מורים עבור מערכות ההכשרה המקצועית (נוער ומבוגרים) של האגף להכשרה מקצועית.