הכשרה מקצועית

האגף להכשרה מקצועית מופקד על הכשרת כוח אדם מקצועי טכנולוגי למשק, ומקיים הכשרות במסלולים לנוער, טכנאים והנדסאים, הכשרה מקצועית למבוגרים, הכשרה והשתלמויות ערב בבתי ספר עסקיים, מוסדות הכשרה לעניין חוק חיילים משוחררים, השתלמויות מורים ועזרי לימוד