אסדרת עיסוקים

 
     
 

 רישום מורשי נגישות

 
 
תמונת אילוסטרציה

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובתקנותיו מוגדרים מורשי נגישות משני תחומים: מורשים לנגישות השירות ומורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס).

תפקידם של מורשי הנגישות הוא לספק חוות דעת, כל אחד בתחומו, בנוגע להנגשות והתאמות של מבנים, שירותים ציבוריים (תחבורה, בריאות, בידור וכן הלאה) סביבת עבודה של אנשים עם מוגבלות וכיוב', והכל בהתאם לקריטריונים ואמות מידה שקבועות בחוק ובתקנותיו.

​ ​​​

 

מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)

מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) אחראי להתאמת רכיבים הבנויים והתשתיתיים​ עבור אנשים עם מוגבלות.

רישום מורשי נגישות מתו"ס מתבצע על ידי רשמת מורשי נגישות מתו"ס לאנשים עם מוגבלות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

רישום הנדסאים מורשי נגישות מתו"ס מתבצע על ידי מה"ט.


סכום אגרה
על תעודת רישום מס' בפנקס המיוחד למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה לאנשים
עם מוגבלות: 162 ש"ח. 

 

למידע נוסף בנושא רישום מורשי נגישות מתו"ס - למהנדסים ואדריכלים

למידע בנושא רישום מורשי נגישות מתו"ס - להנדסאים

 

רשימת מורשי נגישות מתו"ס - מהנדסים ואדריכלים 

רשימת מורשי נגישות מתו"ס - הנדסאים

 

מורשה נגישות השירות

​מורשה נגישות השירות אחראי להתאמות בשירות, כולל אביזרים (ריהוט, שילוט, מערכות שמע) ונהלים (פטור מתור במקרים מסויימים, אפשרות להסתייע במלווה ובחיית שירות, התאמות בדרכי היבחנות).

רישום מורשי נגישות השירות מתבצע על ידי רשמת מורשי נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

למידע נוסף בנושא רישום מורשי נגישות השירות

 

 

חקיקה בנושא

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה