רישוי חשמלאים

 
 

​​​

​ ​​

​החוק במדינת ישראל קובע שכל העוסק בביצוע עבודות חשמל חייב להחזיק רישיון חשמל תקף ומתאים לסוג העבודה בחשמל. ביצוע עבודות חשמל על-ידי מי שאין ברשותו רישיון מהווה עבירה פלילית.


כיום, חוק החשמל מגדיר "ביצוע עבודות חשמל" כהתקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמל לרבות השגחה על ביצוע עבודות כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה.


 

קיימים סוגים שונים של רישיונות לביצוע עבודות חשמל, המתאימים לסוגים השונים של עבודות החשמל. על כל רישיון חשמל מצוין במפורש מהן סמכויות החשמלאי הנושא את הרישיון. ביצוע עבודת חשמל ותכנון יבוצעו ע"י בעל רישיון חשמל בהתאם לסמכויות המוקנות לו.​

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

מידע זה קיים גם בשפות:

  • Русский
  • Français
  • Español
  • English