מוקד מהנדסים ואדריכלים 02-6662540 פתוח בימים א-ה בין השעות 9:00-17:00

 
     
 

 רישום ורישוי מהנדסים ואדריכלים

 
 אגף בכיר לאסדרת עיסוקים חזר לעבודה מלאה בכפוף להנחיות ומגבלות משרד הבריאות. האגף עושה מאמצים להמשיך במתן שירות מקצועי, יעיל ומהיר לציבור הרחב, בכפוף להנחיות ה"תו הסגול". 

מידע אודות דרכי עבודת האגף ב"שגרת קורונה" ניתן למצוא בנוהל המצורף.

 
עדכונים שוטפים ניתן למצוא בכל עת בדפי המחלקות השונות באגף
ובמוקד השירות הטלפוני.

 

חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ותקנותיו, מסדיר את הליך הרישום והרישוי של המהנדסים והאדריכלים בישראל.

 
ההליך מתבצע בשלושה שלבים עיקריים:

  1. רישום - על סמך לימודים לבעלי תואר ראשון בהנדסה או אדריכלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי הרשם.
  2. התמחות וניסיון מקצועי - ביצוע שלוש שנות התמחות או רכישת ניסיון מקצועי בהתאם למדור הרישום ולקריטריונים לכל ענף ומדור.
  3. רישוי – הרישוי הוא שלב מתקדם של הסמכה הניתן למהנדס או אדריכל רשום

רישום המהנדסים והאדריכלים מתבצע בענפים ובמדורים שונים, בהתאם להתמחות מוגדרת, ומקנה הכרה בתואר מהנדס/אדריכל. רשימת המדורים מתעדכנת ומאושרת ע"י שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומתפרסמת ברשומות.

תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשכ"ז – 1967 מגדירות את הפעולות שיוחדו למהנדסים/אדריכלים בעלי רישיון, רק מהנדסים/אדריכלים בעלי רישיון יכולים לבצע את אותן הפעולות שיוחדו בחוק.

היחידה לרישום מהנדסים ואדריכלים היא הגוף המנהלי, שבאמצעותו ובסיועו פועלים רשם המהנדסים והאדריכלים ומועצת ההנדסה והאדריכלות על-פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, היחידה אחראית לטיפול המנהלי והארגוני בכל סמכויות שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ומועצת ההנדסה והאדריכלות, המעוגנות בחוק הנ"ל ובתקנותיו.

 

ישנם מקרים המצריכים זימון מועמד לרישום או רישוי להופיע בפני ועדה מקצועית מייעצת לרשם על-מנת ללבן את היקף ואופי ההכשרה האקדמית (לצורך רישום) או המעשית (לצורך רישוי) המוצגת מטעמו. במקרים מסוימים עשוי מועמד להידרש להציג עבודות שהגיש או ביצע ולהתייחס לשאלות או בקשת הבהרות לגביהן.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

מידע זה קיים גם בשפות:

  • English- למידע בשפה האנגלית
  • Español- למידע בשפה הספרדית
  • Français- למידע בשפה הצרפתית
  • Русский- למידע בשפה הרוסית