רישום הנדסאים וטכנאים מוסמכים

 
 

​​​​​​

אגף בכיר לאסדרת עיסוקים חזר לעבודה מלאה בכפוף להנחיות ומגבלות משרד הבריאות. האגף עושה מאמצים להמשיך במתן שירות מקצועי, יעיל ומהיר לציבור הרחב, בכפוף להנחיות ה"תו הסגול". 

מידע אודות דרכי עבודת האגף ב"שגרת קורונה" ניתן למצוא בנוהל המצורף.


עדכונים שוטפים ניתן למצוא בכל עת בדפי המחלקות השונות באגף
ובמוקד השירות הטלפוני.


 

הרישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים מקנה הכרה בתואר הנדסאי/טכנאי מוסמך ואישור לעסוק במקצועות ההנדסאות והטכנאות בתחומים בהם החוק מחייב רישום, כגון: אדריכלות, בניין, חשמל, עיצוב פנים וכו'. 

הרישום במרשם ההנדסאים בתחום הנדסה אזרחית (בנייה) ובתחום אדריכלות ועיצוב פנים מקנה זכות חתימה על תכנון מבנה פשוט, כמוגדר בחוק.

רישום במרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  מהווה תנאי למתן רישיון חשמל למחזיק בתעודה (דיפלומה) של הנדסאי או של טכנאי מוסמך בתחום החשמל.


הרישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים הוא באחריות היחידה לרישום הנדסאים וטכנאים באגף רישום ורישוי עיסוקים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה
  
  
  
  
 

מידע זה קיים גם בשפות

  • عربي
  • English
  • Español
  • Français
  • Русский
למרשם ההנדסאים והטכנאים המוסמכים