כלים ומאגרי מידע

 

 דרושים

 
 
 
 
 
select
 
 
 

​    

    בדף זה מתפרסמות מודעות דרושים ללא חובת מכרז. מכרזי כוח אדם מפורסמים באתר נציבות שירות המדינה.

כותרתמטהיחידה   תאריך סיוםמטה
  מילוי מרום לתפקיד מנהל/ת תחום (חברה ערבית, דרוזית וצ'רקסית)–המשרה מיועדת למיעוטים
המטה לשילוב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית
פתח הכלמינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מגייס סטודנטים
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
פתח הכלדרוש/ה סטודנט/ית לאגף הכשרה מקצועית - היחידה לתכנון ותקצוב
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
28/09/2017
פתח הכלדרוש/ה סטודנט/ית לאגף להכשרה מקצועית - מטה תחום הבחינות בירושלים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/10/2017
פתח הכלדרוש/ה סטודנט/ית לאגף להכשרה מקצועית בתל אביב
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/10/2017
פתח הכלמשרד הכלכלה (התמ"ת) מגייס סטודנטים/יות ללשכת הממונה על התעסוקה בתחום תעסוקת חרדים   15/10/2016
פתח הכלמשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מגייס סטודנטים/יות ליחידת הממונה על חוק חופש המידע   13/07/2016
פתח הכללמשרד הכלכלה מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה דרוש/ה סטודנט/ית
מינהל הסדרה ואכיפה
פתח הכלמשרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות בתפקידי חוקר למינהל הסדרה ואכיפה
מינהל הסדרה ואכיפה
פתח הכלמשרד הכלכלה מגייס סטודנטים/יות למינהל הסדרה ואכיפה
מינהל הסדרה ואכיפה