כלים ומאגרי מידע

 

 תמיכות

 
 
 
 
 

​בדף זה מוצגים מבחני תמיכה אחרונים של יחידות תחום תעסוקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, שפורסמו החל מחודש אוקטובר 2014.

 

select
מתאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך:
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
 
 
 
שם תמיכהמטהיחידה מפרסמת   תאריך פרסוםמטהתאריך הגשהמטה
  מבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית לשנת 2020
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
היחידה להכשרת מבוגרים
27/01/2020
  מבחני תמיכות למוסדות ציבור המעניקים מידע, ייעוץ וסיוע לעובדים - 2020
מינהל הסדרה ואכיפה
03/11/2019
  מבחני תמיכות עבור מוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון (קוד וולונטרי) בתחום זכויות עובדים - 2020
מינהל הסדרה ואכיפה
03/11/2019
  מבחני תמיכה במוסדות הכשרה שהם גופים אחרים, למתן סיוע בעלות השתלמויות ענפיות בענף הבנייה ובענף והחקלאות
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
05/09/201924/10/2019
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי לשנה"ל תש"פ
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
12/08/201919/09/2019
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תש"פ
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
30/06/201919/09/2019
  מבחני תמיכה למתן מענק ללומדי תואר שני בבריאות בתעסוקה מגמת גיהות תעסוקתית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
17/04/201915/07/2019
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית - 2019
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
15/11/2018
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד העבודה, הרווחה והשירותים חברתיים - 2019
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
15/11/2018
פתח הכלמבחני תמיכה בצהרונים - תשע"ט
האגף למעונות יום ומשפחתונים
17/10/2018
פתח הכלמבחני תמיכות למוסדות ציבור המעניקים מידע, ייעוץ וסיוע לעובדים - 2019
מינהל הסדרה ואכיפה
15/10/201819/03/2019
פתח הכלמבחני תמיכות עבור מוסדות ציבור הפועלים לקידום קוד מרצון (קוד וולונטרי) בתחום זכויות עובדים - 2019
מינהל הסדרה ואכיפה
15/10/201819/03/2019
פתח הכלתמיכה למגזר החרדי הלומד לתואר הנדסאי - התשע"ט
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
19/08/201810/10/2018
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ט
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
03/06/201802/09/2018
פתח הכלמבחני תמיכה - סטודנטים גהות תעסוקתית - 2018-2019
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
18/04/201815/08/2018
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית - 2018
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
15/11/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית - 2018
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
15/11/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית - 2018
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
15/11/2017
  מבחנים למתן תמיכה - השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד בצהרון לשנת הלימודים תשע"ח
האגף למעונות יום ומשפחתונים
17/08/2017
  מבחני תמיכה של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למתן מענק ללומדי תואר שני בבריאות בתעסוקה מגמת גיהות תעסוקתית
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
03/08/201714/09/2017
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ח
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
09/07/201707/09/2017
  מבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ח
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
20/06/201705/09/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית - 2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית -2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך לימודי הכשרה מקצועית-2017
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
18/01/2017
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר החרדי הלומדים לתואר הנדסאי בשנה"ל תשע"ז
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
05/09/201624/11/2016
פתח הכלמבחנים למתן תמיכות לסטודנטים מהמגזר הבדואי לשנה"ל תשע"ז
מה"ט - המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ומדע
16/08/201617/11/2016
פתח הכלמבחני תמיכה למתן דמי קיום במהלך קורס הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחני תמיכה של משרד הכלכלה למתן דמי קיום לגברים חרדים במהלך לימודי הכשרה מקצועית - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
פתח הכלמבחני תמיכה למתן מענק התמדה בעבודה לבוגרי קורסי הכשרה מקצועית של משרד הכלכלה - 2016
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
19/11/2015
 
12
הבא לעמוד אחרון