כלים ומאגרי מידע

 

 טפסים ותשלומים

 
 
 
 
 

בדף זה ניתן לחפש טפסים של יחידות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתחום התעסוקה.

 

select
select
 
 
 
שם השירותמטהיחידות קשורות   נושאים   סוג מסמך  
  הצהרת מנהל עבודה - הפסקת מינוי כמנהל עבודה באתר
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בטיחות ובריאות תעסוקתית
טופס מקוון
       
  הודעה על פעולות בנייה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בטיחות ובריאות תעסוקתית
טופס מקוון
  נספח 6א - אישור קיום ביטוחים כולל ביטוח סייבר
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הכשרה מקצועית
קובץ להורדה
  נספח 6 - אישור קיום ביטוחים
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הכשרה מקצועית
קובץ להורדה
  נספח 5 - כתב התחייבות
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הכשרה מקצועית
קובץ להורדה
  עדכון פרטי קשר - נותני שירותים בבטיחות ובבריאות בעבודה
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
בטיחות ובריאות תעסוקתית
טופס מקוון
  הצהרת בטיחות למעון יום – אישור שנתי
האגף למעונות יום ומשפחתונים
מעונות יום ומשפחתונים
קובץ להורדה
  נספח 1 - טופס בקשה למתן הכרה ולהטלת פיקוח על קורסים למבוגרים במוסדות הכשרה
האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם
הכשרה מקצועית
קובץ להורדה
  נספח ה' - רשימת מקצועות      
  טופס הגשת ערעור על בחינת רישוי מעשית
אגף בכיר לאסדרת עיסוקים
אסדרת עיסוקים
קובץ להורדה
  הנחיות לקיום וועדת קבלה בקורסי הכשרה מקצועית מתוקצבים      
  טופס פרוטוקול ועדת קבלה מתוקצב      
  סיכום תוצאות ועדת קבלה      
  הצהרת מבדק בטיחות סמל חדש/שנתי
האגף למעונות יום ומשפחתונים
מעונות יום ומשפחתונים
קובץ להורדה