מעונות יום ומשפחתונים

 
     
 

 קביעת דרגת זכאות מותאמת להורים יחידים (עצמאיים) להשתתפות הממשלה במימון מסגרת ילדים

 
 
תמונה: סיוע להורים יחידים במימון מסגרות ילדים

סיוע להורים יחידים (עצמאיים)

​משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מעניק סיוע על ידי השתתפות ב​תשלום שכר לימוד של ילד במסגרת מוכרת (מעון, משפחתון או צהרון בעלי סמל). 

 גובה ההשתתפות בשכר הלימוד נקבע על פי דרגת זכאות, המחושבת על פי מבחן הכנסה לנפש, כמפורט במבחני התמיכה (קריטריונים לזכאות).

כל דרגה קובעת את הסכום המדויק בו משתתפת המדינה והסכום המרבי שההורה נדרש לשלם. ככל שהדרגה גבוהה יותר כך ההשתתפות הממשלתית נמוכה יותר.
 

קביעת דרגת זכאות להורים יחידים

כאוכלוסיית יעד, נקבעת להורים יחידים דרגת זכאות, בהתאם לחישוב הבא:
מחצית משכר הברוטו של ההורה אשר הילד נמצא בחזקתו חלקי מספר הנפשות במשפחה.


50% שכר ​אב/אם ברוטו
הכנסה לנפש= ------------------------------------------------------------------
מס' נפשות במשפח​ה + נפש נוספת (הורה + ילדים עד גיל 18)


לצפייה בטבלאות שכר לימוד המפרטות את גובה השתתפות המדינה ביחס לדרגת זכאות, לחצו כאן​​.
 

חישוב דרגת הזכאות והגשת בקשה לתמיכה

​לצורך קבלת אומדן לגבי דרגת הזכאות שתיקבע לכם, תוכלו להסתייע בסימולטור לחישוב דרגת הזכאות​.


להגשת בקשה להשתתפות המדינה בעלות מסגרת ילדים מוכרת, לחצו כאן.
 

סיוע מיוחד להורים יחידים מגבירי עבודה או לומדים

הורה יחיד, מגביר עבודה או לומד, העומד בקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד, זכאי לסיוע מיוחד לסבסוד ילדו במסגרת ילדים המוכרת על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.​ למידע על תכנית סיוע זו, לחצו כאן​.
לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה